Naša nova vizija

Osnivanje Centra za zdravlje "Halycanum" – Sveti Martin na Muri
Udruga oboljelih od leukemije i limfoma sa sjedištem u Čakovcu (pridruženi članovi: Varaždin, Koprivnica i Krapina) i Centar za kreativne alternative iz Zagreba, pokrenuli su zajedničku inicijativu osnivanja Centra za zdravlje "Halycanum" u Svetom Martinu na Muri.
Inicijativi su se pridružile slijedeće udruge i institucije:
UHVDR Sveti Martin na Muri
EOL – ekološka organizacija za promicanje održivog zdravlja i upotrebe ekološko zdrave hrane
Turistička zajednica Sveti Matin na Muri
ZEO Nobilis – zaštita okoliša i voda
Općina Sveti Martin na Muri
Turistička zajednica međimurske županije
Udruga tjelesnih invalida Međimurja
Županijski ured koalicije udruga u zdravstvu Međimurske županije
Udruga za oboljele od leukemije i limfoma iz Čakovca (UOLL) djeluje od 1998. godine, neprofitna je, a osnovana je sa svrhom pružanja pomoći oboljelima od teških malignih bolesti na području Međimurske županije, Varaždinske županije, Krapinsko zagorske županije i Koprivničko križevačke županije.
Centar za kreativne alternative (CKA) je nevladina, neprofitna udruga, osnovana 1994. godine u Zagrebu sa ciljem pružanja psihosocijalne pomoći osobama suočenim sa teškim životnim situacijama (neizlječive bolesti, trauma i stres), izgradnji zajednice, rješavanju problema i sukoba, osobnom i ekonomskom osnaživanju kroz kreativne radionice, te promicanju životnih vrijednosti.


Halycanum

Naime, mnoge udruge su kroz svoje dugogodišnje uspješno djelovanje uočile potrebu za osnivanjem rekreativno-rehabilitacijskog i psihološko-savjetodavnog centra za oboljele. Iako u Hrvatskoj postoji preko 200-tinjak udruga za oboljele, ne postoji adekvatan centar koji bi pružio oboljelima i njihovim obiteljima sustavan pristup ozdravljenju kroz rekreativno – rehabilitacijske i psihološko savjetodavne programe. Uočena je i potreba edukacije zdravstvenog osoblja, pomagača i volontera, te provođenje seminara i predavanja o prevenciji i zdravom načinu života, i tu svrhu povezivanje stručnjaka i razmjenjivanje iskustva na području klasične medicinske terapije i brojnih drugih, tj. alternativnih metoda liječenja.
Cilj je kreiranje modela zdravstvenog turizma za posebne ciljne skupine, odnosno osobe s posebnim potrebama. To bi bio prvi takav centar u našoj zemlji, a i šire, koji bi se kao pilot-projekt mogao replicirati i na druga područja, npr. ona od posebne državne skrbi, gdje za time postoji naročito izražena potreba, ali i preduvjeti. Uočavajući sve moguće trendove u društvu, kao osnovu za izgradnju boljeg, i kvalitetnijeg života uočili smo mogućnost povratka čovjeka prirodi, zdravoj ishrani, liječenju baziranom na prirodnim preparatima, što se može sažeti i kao povratak čovjeka samome sebi. Polazeći od činjenice da u današnje doba ubrzanog življenja čovjek u svojoj sredini nema zapravo realne mogućnosti sebi pomoći na ispravan način, ako ga netko ne nauči, ako ga netko ne uputi, ako nema podršku, do promjene na bolje kod velike većine ljudi u takvim uvjetima neće ni doći.
Stoga su navedene udruge i institucije pokrenule osnivanje Centra za zdravlje "Halycanum" dana 25. rujna 2004. u Svetom Martinu na Muri gdje je općina spremna podržati izgradnju objekta na društvenom zemljištu. Za realizaciju dogovorenog cilja potrebna su nam materijalna i financijska sredstva, zemljište (u vlasništvo ili koncesija na 100 godina, u prvoj fazi minimalne veličine od 2 ha = 20.000 m2) na kojem bi bio izgrađen centar uz potporu hrvatskih institucija i organizacija te međunarodne zajednice.
Kako nam možete nam pomoći?
Uplatom bilo kojeg iznosa na žiro račun UOLL-a otvoren u Međimurskoj Banci broj: 2392007-1100010602
Pozivom na broj telefona 060 888 202 donirate nam 3,66 kuna
Donacijama u naravi
Organiziranjem humanitarnog koncerta u Vašoj sredini uz našu nazočnost
Kupnjom umjetničkih djela iz naše Galerije slika na našim Internetskim stranicama
Prezentacija
Samo jedna minuta (PPT)
Samo jedna minuta (HTM)