Kvalitetna odgojno-obrazovna praksa Dječjeg vrtića

14.03.2018.

Dječji vrtić "Vrapčić" iz Šenkovca vrtić je koji aktivno radi na unapređenju kvalitete rada te omugućuje učenje djece aktivnim sudjelovanjem u raznim aktivnostima i projektima. Ekološku svijest djece, roditelja i djelatnika razvija već od samih početaka rada Vrtića, a od 2014.g. postali su članom jedne velike zajednice -14. generacije hrvatskih Eko-škola i postali prvi eko vrtić na području Međimurja. Već duži niz godina sudjeluju u projektima "Papir nije smeće" u suradnji sa Unimerom, u projektu "Plastičnim čepovima do skupih lijekova"u organizaciji Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske te u projektu "Kam se koje smeće meče" u organizaciji zaštitarsko-ekološke organizacije Nobilis. Isto tako projektom "Škole za Afriku" dio su UNICEF-ove zaklade za pomoć najsiromašnijima te kod djece razvijaju osjećaj empatije i pomaganja. Budući da je tehnologija naša sadašnjost, ali i budućnost kod djece razvijaju svijest o korisnim stranama te tehnologije. Tako projektima putem eTwinning programa i projektom "Say hello to the world" usvajaju znanja o različitim kulturama i tradicijama, razvijaju interkulturalnost i multikulturalnost, uče i usvajaju strane riječi, razvijaju toleranciju za prihvaćanje različitosti. Za eTwinning projekt "The child in his element" dobili su europsku oznaku izvrsnosti projekta, a surađivali su sa Grčkom, Poljskom i Rumunjskom. Projektom "Mi jedemo odgovorno" unaprijeđuju znanje o zdravoj prehrani, ali i utjecaju proizvodnje hrane na naš okoliš. Budući da je najkvalitetnije jesti lokalnu hranu sami, uz pomoć biodinamičarke Bernarde Orehovec, uzgajaju povišenu gredicu sa povrćem koje je uzgajano samo njihovim trudom i ljubavlju. Uključeni su i u projekt "Veliki lov na biljke" kroz koji će usvojiti znanja o važnosti određenih biljaka na cjelokupni okoliš. Rezultate svog rada prezentirali su i na međunarodnim konferencijama u Sisku, Sloveniji i Opatiji, a također objavljuju stručne radove vezane uz predškolski odgoj i obrazovanje. Tim su djelatnika koji se kontinuirano usavršavaju i obrazuju, pa tako od deset zaposlenih odgojiteljica njih pet ima završen magisterij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a dvije odgojiteljice osposobljene su za provođenje vjerskog odgoja i ranog učenja engleskog jezika. Ponosni su i na dobru suradnju sa roditeljima, osnivačem-Općinom Šenkovec i lokalnom zajednicom koji im pomažu u ostvarivanju navedenih projekata. Ipak valja napomenuti da najveću dobrobit tih projekata imaju djeca koja su aktivni dionici i istraživači ponuđenih aktivnosti te tako stječu iskustva, znanja i spoznaje koje su im potrebne kako za sadašnjost tako i za budućnost.

Kvalitetna odgojno-obrazovna praksa Dječjeg vrtića